پایان نامه بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان

بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان

دانلود پایان نامه تاثیر اختلالات زبان در افسردگی

رابطه افسردگی با اختلالات زبان کودکان

تاثیر اختلالات زبان در افسردگی کودکان

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول  طرح و موضوع پژوهش
مقدمه
(سوال پژوهش)
(فرضیه پژوهش)
(هدف پژوهش)
(ضرورت پژوهش)
مفاهیم و واژه ها
فصل دوم  پیشینه تحقیق
مقدمه
یافته های پژوهش
اختلالات زبانی
۱-۱ تعریف اختلالات زبانی
۱-۲ خصوصیات اختلالات زبانی
۱-۳ شیوع اختلالات زبانی
۱-۴ انواع اختلالات زبانی
اختلالات تولیدی
تعریف اختلالات تولیدی
علل اختلالات تولیدی
انواع اختلالات تولیدی
موارد بالینی اختلالات تولیدی
اختلالات سلیسی گفتار
تعریف اختلالات سلیسی گفتار
تندگویی
لکنت زبان
علل لکنت زبان
نظریه دکتر نایب دونلاپ
درمان پیشنهادی دکتر دونلاپ
نظریه دکتربوم از لندن انگلستان
درمان پیشنهادی دکتر بوم
انواع لکنت زبان
موارد بالینی لکنت زبان
لکنت زبان و اختلال ارتباطی NOS
لکنت زبان
همه گیری شناسی
سبب شناسی
تشخیص
ملاکهای تشخیص لکنت زبان از DSM-IV
ویژگی های بالینی
افسردگی
مقدمه
ماهیت افسردگی
افسردگی به عنوان حالتی از خلق
فصل سوم  روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش تحقیق
ابزار اندازه گیری
۵-۱-۳- نمره گذاری
۶-۱-۳- روش جمع آوری
۷-۱-۳- روش آماری
فصل چهارم  یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل پژوهش
مقدمه
جداول
فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و مشکلات پژوهش
پیشنهادات
منابع

 

عوامل موثر براختلالات زبانی

دانلود پایان نامه در مورد رابطه افسردگی با اختلالات

 

چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان انجام گر فته است. در این پژوهش افراد مورد مطالعه ۶۰ نفر دانش‌آموز دختر مقطع راهنمایی (سوم راهنمایی) از مناطق ۱۷ و ۱۳ و ۱۰ آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی ۸۴ انتخاب شده‌اند و این پژوهش به شیوه تصادفی از میان دانش‌آموزان مدارس عادی و استثنایی انتخاب شده‌اند.
و ابزار و اندازه گیری در این پژوهش شامل تست افسردگی بک بود و نتایج بررسی نشان داد که بین میزان افسردگی دانش‌آموزان مبتلا به لکنت زبان و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد
مقدمه
زبان به معنای اعم عبارت است از وسیله کلامی یا غیر کلامی که جهت تفاهم و تفاهیم بین موجودات زنده به کار می‌رود و غنی ترین تجارب آدمی را ایجاد می‌نماید. (بلو اشتاین ۱۶۹۹) زبان در واقع نه تنها ارتباط فرد را با درون گروه و برون گروه فراهم می سازد بلکه وسیله ای برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است به علاوه وسیله تنظیم زندگی بشر نیز می‌باشد. چه در اطراف انسان امور پراکنده وجود دارد که زبان آنها را طبقه بندی کرده و نامگذاری می‌کند (ریبو بروبیکر ۱۹۷۷ آزاد ۱۳۸۰).
گروهی از روانشناسان اندیشه را کلام صامت و زبان را فکر گویا دانسته و حتی با استفاده از وسایل فیزیکی دقیق ثابت کرده اند که هنگامی که فکر می‌کنیم در حقیقت به نوعی دستگاه تلکس خود را به کار می اندازیم (برنشتاین ۱۹۶۶ به نقل از فریاد درخشان ۱۳۸۲).
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان زبان را عامل اساسی در رشد و تکامل اجتماعی عقلانی و اخلاقی انسان دانست پژوهشهایی که توسط روانشناسان شوروی صورت گرفته حاکی است که کاربرد زبان موجب تسریع در اکتساب رفتارهای مختلف و تصمیم به جا در کودکان می‌گردد (جایخوف ۱۹۸۴ عبادی ۱۳۸۰).

خصوصیات اختلالات زبانی

علل موثر برافسردگی کودکان

علل موثر بردرمان اختلالات زبانی

همچنین بررسیهای متعدد نشان می‌دهد که کودکانی که رشد هوشی سریع دارند، سخن گفتن را زودتر شروع می‌کنند (کراوتیز ۱۹۶۶، به نقل از فریاد درخشان ۱۳۸۱).
یکی از عقب‌ماندگی ذهنی و بدنی اختلال در رشد تکلم شناخته شده است علاوه بر اهمیت رشد تکلم و تاخیر آن در سازگاری های اجتماعی افراد می‌توان از اهمیت تکلم در رابطه با وضعیت اقتصادی و میزان تحصیلات فرد نیز سخن گفت با توجه به اهمیت زیادی که برای تکلم برشمردیم اختلال در تکلم می‌تواند مشکلات زیادی در جنبه های مختلف اقتصادی تحصیلی و اجتماعی افراد مبتلا ایجاد کند (به قول پیچسمن ۱۹۸۶) لکنت زبان چیزی بیش از قطع جریان روان واژه هاست که از آن به عنوان ناروانی صحبت می‌کنیم لکنت زبان ناشی از واکنشهای عاطفی در مقابل تجربه های تلخ گفتاری است.
(ضرورت پژوهش)
زبان وسیله تفهیم و تفاهم و وسیله ارتباط بشر است و هر نوع اختلال که در زبان و بیان به وجود بیاید خللی در روابط اجتماعی به وجود می‌آورد. توجه به این اختلال به دلیل وجود عدد نسبتاً زیاد کودکان یا افرادی که دچار این اختلالات هستند دارای اهمیت فراوان می‌باشد.
از علل دیگری که باید حتماً به افراد دارای این اختلال توجه و رسیدگی بیشتری نمود، علت عاطفی ارثی، خانوادگی و اقتصادی است و عدم توجه به افراد دارای اختلال گویایی، موجب رنجش عاطفی آنان می‌شود. و از آن جایی که این افراد همیشه در سنین کودکی باقی نخواهند ماند بلکه بزرگتر شده و وارد اجتماع می‌شوند. آن وقت است که به علت بی توجهی به وضع عاطفی در کودکی به این نقص خود پی برده اند نسبت به اجتماع در آنها کینه ایجاد می‌شود (یریس، ۱۹۷۷، داوریان، ۱۳۶۷).
همچنین بی توجهی به ناسازگاری حسی- حرکتی کودک در دوران کودکی و نوجوانی موجب سوق دادن او با ناسازگاری در دوران جوانی خواهد شد. از نظر خانوادگی هم این موضوع حائز اهمیت است که وقتی چنین فردی خود ناخواه خانواده ای تشکیل می‌دهد چگونه می‌تواند فرزندان سالم تربیت کند؟

لکنت زبان و افسردگی در کودکان

چگونه می‌توان به فرزندانی که در دامان او لب به سخن باز می‌کنند طریقه سخن گفتن درست کلمات را بیاموزند؟ باید حداقل مرجعی باشد که پدران و مادران این کودکان بتوانند با مراجعه به آن مکانها مشکلات خود را رفع کنند. و احیاناً راهنمایی نیز بشوند. به آنها یاد داده شود که از نظر عاطفی چگونه با کودکان مبتلا به اختلالات گویایی خود رفتار کنند. تا آنها احساس حقارت نکرده و به خاطر این نقض قابل علاج، نقایص دیگری پیدا نکنند. گوشه گیر، دور از اجتماع و کینه‌توز بار نیایند. اینگونه تحقیق های اجتماعی اگر با دلسوزی و علاقه‌مندی انجام شود می‌تواند تا حدی توجه خانواده ها و اجتماع را به این موضوع جلب کند زیرا همین امر باعث می‌شود خانواده ها زودتر به وضع کودک پی برده و در نتیجه شانس بیشتری در معالجه کودک خود داشته و بنابراین توجه به این امر چه بسا موجب تسریع معالجه فرد مبتلا نیز بشود

رابطه لکنت زبان و افسردگی در دانش آموزان

ارتباط افسردگی با اختلالات زبان

دانلود پایان نامه تاثیر اختلالات زبان در افسردگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *